Boeken

‘Per Ankh’ -Het Levenshuis-

Mijn tweede boek is uit.
In deze spirituele autobiografie beschrijf ik mijn meditatieve reizen langs de heiligdommen van Egypte en mijn zoektocht naar een Universele Waarheid. Tijdens deze zoektocht stuitte ik op een incarnatie van mijzelf in de 18e dynastie. Ik was toen hogepriesteres van Thot, werd ondericht in de Wetten van de Natuur, de Hebreeuse Kabbala en kreeg uitleg over de Levenboom en Oudegyptische goden en de Goddelijke Hoedanigheden waar zij voor stonden. Ik was van Hebreeuws/Egpyptische afkomst en stond in dienst van koning Achnaton als 'Reiniger van de Plaats'. Om mijn zoektocht naar de Universele Waarheid te kunnen voltooien onderging ik een reinigingsproces op alle niveaus van mijn Zijn. Daarbij stond 'Het Kennen van Zelf’ centraal. Ik beschrijf hoe de reiniging zich voltrok op zowel het fysieke, psychisch-emotionele als het geestelijke vlak. Het ging gepaard met lichamelijk ongemak en periodieke aanvallen van emotionele disbalans, maar mondde ten slotte uit in een totale heelwording als mens. Tot slot mocht ik een inwijding in de Grote Piramide van Gizeh ondergaan onder leiding van de AMORC, de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis. Van deze prachtige kroon op mijn zoektocht naar de Universele Waarheid had ik als kind niet durven dromen.
Dit boek kan u dichter bij het antwoord brengen: Wat is nu eigenlijk de essentie van het leven?

Iets meer over de inhoud

In de nacht nadat ik mij had opgegeven voor een meditatieve reis door het oude Egypte nam ik in een droom een jonge vrouw waar. Tijdens een meditatie bij de waterput in het voorhof van de tempel van Sety I in Abydos zag ik haar opnieuw. Bij diezelfde waterput verscheen aan mij een, aan mijn ziel verwante persoonlijkheid, met de naam Merenit. Deze bood mij zijn hulp aan bij het schrijven van dit boek. Via hem ontving ik kennis over de Oudegyptische godenwereld, gezien vanuit het licht van de kabbalistische levensboom. Ik beschrijf ook het prille monotheïsme, dat onder het bewind van koning Achnaton gestalte kreeg en welke rol fanatieke Atonpriesters hierbij speelden.

Uitgegeven bij Uitgeverij Elikser
ISBN: 978 94 6365 045 8
voor € 24,50
te bestellen via Elikser

‘Zien Voorbij de Horizon’

Mijn debuutroman verscheen in 2011. Het is een boeiende spirituele roman waarin de ‘onwetendheid en de vergissingen die er bestaan ten aanzien van de dood’ het centrale thema vormen.

Over de inhoud

Femke, de hoofdpersoon, bezit een gave waardoor zij meer ziet, aanvoelt en weet dan de meeste mensen om haar heen. Tijdens een overnachting in een oude herberg in Parijs krijgt Femke indrukken door van een gebeurtenis die daar in het verleden plaats heeft gevonden. Dat intrigeert haar in hoge mate en zij gaat op zoek naar de geschiedenis van het pand. Hoe meer zij zich in de geschiedenis ervan verdiept, des te sterker het bijzondere verleden van de vroegere bewoners zich aan haar prijs geeft. Tegelijkertijd voltrekt zich een hartverscheurend familiedrama over liefde, dood en schuld.
Deze meeslepende spirituele roman is gebaseerd op een aantal autobiografische belevenissen en op feiten uit zowel het verleden als het heden.
Oud mystiek gedachtegoed over het doel van een mensenleven, de overgang en een leven na de dood, wordt op boeiende wijze weergegeven in dit werk.

Uitgegeven bij Uitgeverij Elikser
ISBN: 978 90 8954 274 8
voor € 17,50

Spiritualiteit en Kunst

responsive design en uitvoering ZITS | Margreet de Boer© 2015